Børneattest
Mandag, 05. november 2007 16:04

Procedure i forbindelse med indhentning af børneattest

 

Hvordan udfyldes attesten?

 

Hent børneattesten

 

Målgruppe:

Alle (frivillige) trænere, instruktører og holdledere i TGI over 15 år, som skal virke som trænere, instruktører og holdledere i TGI for børn og unge under 15 år, samt personer, hvor det ved ansættelsen ikke var planen, at de skulle arbejde med børn og unge under 15 år, men som faktisk har gjort det i 3 måneder.

 

Ved personer som tidligere har været ansat og som starter inden for 12 måneder igen starter som træner/instruktør eller holdleder for børn og unge under 15 år, skal ikke indhentes attest igen.

Alle andre, som hjælper kortvarigt* til med børn og unge under 15 år, skal der ikke indhentes attest på.

*Kørsel til kampe, hjælpere til lejre og stævner, enkelte træningsaftner.

 

Fordeling af ansvar mellem afdelingerne og FU

 

Afdelingsansvar:

 • Ajour holde liste med trænere/instruktører og holdledere for børn og unge under 15 år og sende den til ansvarlige i FU.

  Listen skal indeholde: Navn, Adresse & Cpr-nr

 • Indhentning af samtykkeerklæring fra personer, som skal "testes"
 • Udfyldelse af arbejdsgiverblanketten
 • Hvis en person ikke ønsker at give samtykke til, at TGI må indhente en attest, må personen ikke fungere som træner/instruktør for børn og unge under 15 år

 

Foreningens næstformand er kontaktperson for alle afdelinger i TGI med følgende opgaveansvar:

 

 • Registrering og videresendelse af blanketterne
 • Modtagelse af børneattesterne
 • Formidling af resultatet af "testen" til afdelingen
 • Destruktion af modtagne attester
 • Får resultaterne ført til referat ved HB-møder
 • Kontaktperson til DIF og DGI i spørgsmål om emnet

 

Hvad enten attesten er blank (negativ) eller ej, skal tavshedspligten overholdes.

 

Trelde, september 2005.

 
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk