Hovedformandens beretning 2009/10

ved Anette Krog.

Så sidder vi her. Et år er gået på godt og ondt. Alle overlevede og TGI består endnu.

Man kunne måske have frygtet, at dette ikke ville være tilfældet, da vi sidste år på en ekstraordinær generalforsamling måtte "skrabe" et FU sammen. Ved fælles hjælp og god arbejdsmoral, fast struktur, stor vilje, handlekraft og ikke mindst en stor portion humor, lykkedes det for os at holde TGI oven vande.

En stor TAK til Lisbet, Tina og ikke mindst til Tulle. Tak fordi du troede på, at det kunne lade sig gøre og fordi du troede på, at jeg kunne løfte opgaven. Jeg synes, det har været en fornøjelse at være i FU sammen med jer. Vi har haft det sjovt, samtidigt med at vi har fået arbejdet.

Hvad har vi så arbejdet med?

At være med i FU er en noget anderledes opgave, end at være med i en af afdelingernes bestyrelser. I FU handler det om at samle tråde, at have et overordnet syn på TGI og om at tænke visioner.

På vores dagsordner har været udgifter til skydekælder, gensidige forventninger, cafeteria situationen udenfor kontrakt periode, fælles indkøbsaftale, haltimefordeling, TGI-blad, Idræt På Tværs, børneattester, træner-leder-fest, Bøgeskovhallen, sammenlægning af funktioner, fonde, hjemmeside, budget, fællesmøde med hallens bestyrelse, træner-leder-pris og mange andre punkter.

Hvad har vi så opnået?

Vi fik løst opgaven med udgifter til skydekælderen og vi fik lavet en ny fælles indkøbsaftale med Sportsmaster. Dette skyldtes især et stort benarbejde af Thomas Andersen og Per Henriksen. Tak for det.

TGI bladet og hjemmesiden fortsætter og her yder Brian Marker en stor indsats.

Det lyder og syner måske ikke af så meget, men vores vigtigste vision for det forgangne år, har været at holde begge ben på jorden, få tingene til at fungere og samle op på de problemstillinger som dukkede op hen ad vejen.

En af de ting, det ikke er lykkedes os at få løst, er cafeteria situationen udenfor kontraktperioden. Vi synes ikke, det er optimalt at vores hal og cafeteria er lukket fra 1.april til 1. september, men vi har ikke kunnet finde frem til en løsning. Hermed er det ikke sagt, at det så bliver sådan fremover. Dette er et af de emner, som det kommende FU vil bruge tid på at løse i samarbejde med hallens bestyrelse.

TGI og visioner. Det lyder stort og flot. Nødvendigvis behøver det ikke være mange store, uoverskuelige og flotte visioner, der skal fylde i TGI's dagligdag.

Jeg forestiller mig et billede, af en enkelt eller måske to balloner med en ny vision. Hvis for mange balloner sendes op, er der en stor fare for, at ingen fanger dem. Den ene ballon eller de to har en større chance for at blive hevet ned til jorden hvor der kan "leges" med dem.

Min egen lille ballon, har indeholdt en vision om, at TGI skal være en klub, hvor det er sjovt at være leder. Jeg tror ikke på, at det er motiverende kun at blive mødt af negativ kritik og folk med små briller og snævert syn. Tak er kun et fattigt ord, var der en der udtalte, men se hvilken betydning det har. Anerkendelse og opmuntring baner vejen for glæde, begejstring og vilje til at yde en ekstra indsats.

I det forgangne år, har vi mistet to æresmedlemmer. Hans Jochumsen og min far, Gunnar Krog. De havde også en vision. De var med fra idrættens spæde start i området. Deres vision var fællesskab, kammeratskab, sportsånd og glæde. De spillede håndbold på marken hvor jeg bor, men inden spillet kunne gå i gang, måtte kokagerne fjernes først. Det blev de gjort i fællesskab. Når kampen var færdig, gik turen til det lokale ishus hvor det sociale var i højsædet. Her gik det ikke ud på at være bedst, men på at være med. Senere kom forsamlingshuset til og endnu senere Bøgeskovhallen. De fortsatte med at deltage, med at yde og med at være aktive. Fordi det var sjovt og for fællesskabets skyld.

I dag skal der ikke fjernes kokager, bogstaveligt talt. Men måske billedligt talt. Lad os fjerne dem i fællesskab og se på mulighederne frem for begrænsningerne. Vi kunne godt ønske os, at flere ville yde i fællesskabet, men hvad kan vi opnå med dem vi er?

Mange ting. Til gymnastikopvisningen for nylig, kunne man ved selvsyn se mulighederne. Det er mange år siden, at så mange aktive har været på gulvet. En forrygende flot opvisning, hvor netop glæden og fællesskabet lyste det hele op. Stolene var fyldt op med stolte og glade forældre, søskende og bedsteforældre som nød hvert et sekund.

I fodbold ville man starte et pigefodboldhold op, for piger i 2 og 3 klasse. 20 forventningsfulde piger mødte op til træning hvor engagerede trænere var parate til at tage imod. Alle pigerne mødte op gangen efter igen, og gik til den på livet løs. Sponsor står klar til at give spillertøj og pigerne er meldt til turnering.

U12 drengene i håndbold kom til kredsmesterskab og blev nummer 2. U10 drengene kom til de jyske mesterskaber i Holstebro og blev nummer 2. Endnu et eksempel på, at tingene kan lade sig gøre. Her er der også fællesskab og holdånd og selvom det ikke kun handler om at være bedst, må man selvfølgelig gerne være det. Vi må nemlig også gerne tro på, at vi er gode og på at vi kan noget. Jeg er sikker på, at drengene samtidig synes, at de har det sjovt. Et stort tillykke.

Hos skytterne vinder de mesterskaber og får pokaler. Frans M. Sørensen blev Danmarksmester og var dermed også med til at sætte TGI på Danmarkskortet. Tillykke.

Hos bueskytterne, hos badminton og hos tennis har de ingen Danmarksmestre, men de har nogle engagerede medlemmer og ledere som gør det muligt at være med.

I DGI's blad var overskriften: Landsby klubben. Hvordan overlever den? Der var flere bud på dette. En synlig og tydelig ledelse og tænkning i nye idrætsmæssige tiltag var blandt budene.

Det kan jeg godt være enig i, og jeg synes allerede, at TGI er godt på vej.

Nye tiltag har kreative medlemmer sørget for. TGI run er et godt eksempel, hvor flere aktive beboere har kunnet finde en mulighed for at deltage. Ropeskipping er ligeledes et nyt tiltag og her er der også givet plads til en anderledes motionsform. Det resulterede i en opvisning, hvor der blev klappet højt og kigget beundrende på det, som de aktive formåede.

Det sidste udsprang af "Idræt På Tværs" og måske kan flere af idéerne fra dette projekt føres videre i TGI. Et udbygget samarbejde med vores lokale ungdomsklub, kan måske bane vejen for dette. Lad os få de unge mennesker på banen, og høre deres idéer. Vi mangler dem i TGI.

Som jeg sagde tidligere, tak er kun et fattigt ord, men med stor betydning.

Tak til FU, til HB, hallens bestyrelse, til Ilse og Palle, til trænere og ledere. Tak til Brian Marker, til Frede Hansen og TGI teltet. Tak til Banko 2002, Børge Nielsen og Kurt Engelbrecht. Tak til sponsorere og andre samarbejdspartnere. Tak til billagskontrollanter. Tak til forårsfestudvalget og revyholdet. Tak til alle medlemmer og alle de frivillige, der på den ene eller anden måde yder en indsats. Tak til alle dem jeg har glemt.;-)

I er alle med til at gøre TGI muligt.

Jeg har nu kun tilbage, at ønske alle et dejligt forår, god sommer og velfortjent ferie når tiden kommer.

Med disse ord vil jeg overlade formandens beretning til generalforsamlingens behandling.

 
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk