GENERALFORSAMLING i BØGESKOVHALLENS STØTTEFORENING

Bøgeskovhallens Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

MANDAG DEN 21. FEBRUAR 2011, KL. 19.00

i Bøgeskovhallens selskabslokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Poul Skovmark Jørgensen

Formand

 
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk