TGI teltet har fået ny ejer………
telt-web-2

men… men… men….

TGI teltet lever videre, vi har været så heldige, at finde en ny ejer der er meget lokalt orienteret og interesseret.  Den nye ejer er Mark Mikkelsen, Trekantens Oliefyrservice ApS, som vil fortsætte med udlejning af TGI teltet.   

Det har været 12 år med både op- og nedture, heldigvis flest positive oplevelser, og en god indtjening til TGI, sammen med mange gode sociale oplevelser for montageholdet.

Det er ingen hemmelighed, for at køre de mange udlejninger igennem, har der været en stor stab bag ved TGI Teltudlejning, i alt 53 personer har været aktive gennem årene, med undertegnede som tovholder, nogle gange er vi ramt ind i ferieperioder, hvor der skulle mange opkald til, før der var fundet et hold, både til at opstille og senere nedtagning af teltet. Vi har haft mange store arrangementer, hvor der har været behov for lejet ekstra telt i Thisted, for at vi kunne klare opgaven, men igen alle stiller op, og har hver gang gjort en kæmpe indsats.

 Ideen bag teltet kommer fra Spentrup nord for Randers, hvor vi var til et JBU fodboldstævne i forbindelse med Djurs Sommerland cup, her havde man samme koncept, som vi efterfølgende kørte videre med, samtidig opstod et behov til Sommersjov i Bøgeskov, hvor man hidtil havde lejet Cirkus Telt ved Nordbo, den kunne desværre ikke opfylde de nye brandkrav og blev hermed kasseret af brandmyndighederne, så der skulle findes en ny løsning.

 Ideen blev luftet for en gruppe TGI`er, der gerne ville gøre en indsats for TGI og lokalsamfundet,  uden at være tilknyttet en afdeling i TGI, det første møde blev holdt i haven på Agernvænget  10,

5. maj 2000. Her blev man enige om, at gå videre til daværende Hovedbestyrelse for at sælge ideen, det var trods alt en investering  på ca. 150.000,- kr. 

 Hovedbestyrelsen var med på ideen, men ville ellers ikke have noget med udlejningen at gøre, der var jo noget arbejde der fulgte med, undertegnede påtog sig ansvaret for TGI`s  nye afdeling  TGI teltet.

Herefter gik det stærkt, teltet blev købt  hos Kibæk Presenning v/ Herning,  hallen blev lejet og der kom et team fra Kibæk Presenning for at undervise  teltholdet,  hvordan man skulle sætte op  – og tage ned, og så var man klar. 1. opgave var  til Intersport – Triathlon, senere Sommersjov i Bøgeskov, Skolehjemmet Vejle Fjord og Per Hvidbjerg Treldenæsvej.

Vi har øvet os med 332 opsætninger/nedtagninger fra august 2000 til oktober 2011.

1231  person opgaver involveret, som i gennemsnit har været på 3,5 time. Overdækket 36.000 m2.

 Vi har desværre været ramt af storm skader i marts 2002  og igen  febr. 2008  begge gange v/ Margrethe Hallen, senere i sept. 2009  på Asser Jensens vej,  heldigvis var det kun teltet det gik ud over,  og vores forsikring hos Codan, skal have stor ros for den positive holdning, de har haft til TGI, samtidig er det vigtig her at fortælle, at bortset fra et par klemte fingre, så er hele montageholdet sluppet for større uheld, dette skyldes ikke mindst, at det har været et fornuftig team,  der vidste hvad de havde med at gøre,  stor ros til Jer alle..

 Sidste opgave var på Kringsminde den 20. oktober, hvor alle nuværende – og tidligere medhjælpere var inviteret til en kop øl/vand, samt smurte sandwish leveret af Karin… her skal igen lyde en stor tak til alle hjælpere gennem årene, samtidig en stor tak til Dueholm og ikke mindst Kurt og Leif,   Jensen og Schmidt  for mange gange transport og lån af køretøj.

 Tak til TGI´s HB for flotte glas og dejlig rødvin.,

 Til slut  -hvis nogen har lyst til at  leje TGI teltet,  så er jeg solgt ”lidt” med  og har lovet,  at tage del i udlejning, samt kontakten til Mark de næste 2 år,  bl. a   til TGI`s  trofaste kunder gennem årene, TGI  har samtidig indgået en sponsor aftale med Trekantens Oliefyrservice ApS  for år 2012 og 2013.

 1000 Tak til alle for et godt samarbejde gennem alle årene.

 AK og Frede

telt-web
 
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk