Referat Generalforsamling

1.Valg af dirigent - Andreas thoustrup er valgt

2. Hovedformandens beretning (se bilag) - karina A stiller spørgsmålstegn ved om skydning kan betale regningen, da vi ikke har set noget regnskab fra dem. Tages op igen under evt.

3. Fremlæggelse af regnskaber – regnskabet er godkendt

4. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalget – chalotte modtager ikke genvalg, Claus modtager genvalg, Andreas stiller op. Claus og Andreas er valgt ind. Suppleanter karina og Bettina fortsætter.

6. Konstituering af forretningsudvalg (alle poster besættes for 1 år) – gøres efter mødet

7. Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år) – ingen melder sig. Bestyrelsen kan finde 2 personer på et senere tidspunkt.

8. Eventuelt
Heike – kan man spare ved at kører hjemmesiden direkte fra conventus? Vi vil gerne arbejde videre med ideen.
Børneattester – kontakt Michael hovedkassere for at få udleveret nemid
Der skal være en ansvarlig for børneattester for at sikre at alle afdelinger indhenter attesterne
Kunne man lave et fælles møde for alle kassererne? Så alle er med på hvad der skal foregå i det kommende år.
Savner at vi er en forening. Vi skal samarbejde mere på tværs af afdelingerne. Nytænkning – idræt på tværs, fællesmøder m. Foredrag, fælles hold med andre foreninger, samarbejde med skolen...
Byggegruppen – hvor står vi? Vi mangler penge. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med at samle penge ind til projektet.

Hvis skydekælderen skal bruges til spinning eller andet fitness, skal udluftningen være i orden. Kim mener det er som det skal være. Evt. Flytte unge miljøet i kælderen og spinning i mødelokale 2+3.

Der er ikke flere kommentarer til skydning og regning

 
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk