Konstituering

Efter generalforsamlingen i håndboldafdelingen er der afholdt konstituerende møde og
rollerne i den nye bestyrelse er blevet fordelt således:

Formand:
Wandy Kristensen
Enebærvej 9, 7000 Fredericia
21700187
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Næstformand:
Per Christiansen
Prangervej 16, 7000 Fredericia
41266926
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kasserer:
Jacob Ramsgaard
Skullebjerg Allé 12, 7000 Fredericia
40632443
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Sekretær:
Katrine Jakobsfeld
Enggårdsparken 20, 7000 Fredericia
61661586
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kampfordeler, materiale- og boldrumsansvarlig:
Michael Skals Kristiansen
Ullerupdalvej 55-2, 7000 fredericia
61419197
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Informationsansvarlig:
Lene Skousen
Koglevænget 7, 7000 Fredericia
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 
Kære Lokal samfund

TGIs håndboldafdeling har afsluttet fire års samarbejde med FHK og fortsætter selv med U 18 håndbold fremover.

Om lidt bliver her stille – om lidt er det forbi – fik du set det du ville?
Nogenlunde sådan lyder en velkendt tekst fra en melodi. Svaret i Trelde Håndbold må være, at der ikke bliver helt stille om håndbolden om lidt – men ej heller fik vi nået alt det vi gerne ville i forhold til det fireårige samarbejde om talentudvikling, som klubben har været en del af.

Det begyndte som en god historie tilbage i 2014. Treldes danske mestre i ungdomshåndbold på drengesiden indgik i et holdfællesskab med FHK, som et led i at genopbygge fredericiansk håndbold oven på ruinerne af en konkurs i 2012. Sådan nogenlunde lød invitationen fra FHKs storsponsor Bent Jensen, da aftalen blev indgået.
Med fokus rettet mod Treldes årgang 99 – tredobbelt dansk mester i ungdomshåndbold - blev der lavet en et årig aftale om fælles U16 hold på drengesiden. FHK ville finansiere projektet. Til gengæld herfor skulle der trænes og spilles håndbold i både FIC og Bøgeskovhallen ligesom en fælles kampbluse i neutrale farver så dagens lys.

Samarbejdet fik en god start og året efter blev det forlænget for en treårig periode frem til 2018. Samtidig blev aftalen udvidet til at omfatte både U 16 drenge og U 18 drenge, hvor Trelde også havde en stor talentfuld gruppe af drenge i årgang 98, som begge klubber gerne ville fastholde i projektet. Nick Rasmussen blev som hovedtræner for U 18 drenge talentansvarlig for U16-U18 drenge talentarbejdet med reference til den sportslige ledelse i FHK - Trelde bestående af repræsentanter fra begge klubber.

Det er den aftale, der er blev indgået i 2015, der er udløbet her til april med sæsonens udgang.

Hvad har holdfællesskabsaftalen bestået i ?
En holdfællesskabsaftale fremstår som en aftale, hvor to klubber danner fælles hold. Hver klub har sine egne medlemmer. Spillerne er således medlem i den klub, de kommer fra og betaler følgelig deres kontingent der.


Aftalen har for Treldes vedkommende i perioden rummet ca. 45 drenge. Aftalen er med tiden således også komme til at omfatte klubbernes årgang 98,99, 00 og 01. Trelde har haft et stort overtal af spillere i de tre ældste årgange.

Treldes årgang 99 – har udløb som ungdomsspiller med aftalens udløb her til 1. april 2018.
Når en ny sæson begynder er de officielt seniorspillere. (Sådan var det således også for klubbens årgang 98 i sidste sæson).
Det betyder for Treldes spillere – bl.a. Kristoffer Frank, der jo aktuelt begår sig på FHKs 1. divisionshold, at når Kristoffer til sommer begynder som seniorspiller, er han ikke længere Treldespiller men forventes af skifte klub til FHK og fremefter betale sit kontingent der. Hidtil har Kristoffer således været medlem af Trelde og er det fortsat, hvor sæsonen rinder ud.

Hvordan kan det så lade sig gøre for Kristoffer Frank at optræde for FHKs divisionshold, når han er medlem i Trelde? Jo det kan han, fordi Trelde Håndbold har stillet hans certifikat til rådighed for FHK, så han må være med. Det med at stille spillecertifikater til rådighed har Trelde således gjort for en meget stor gruppe af sine drenge i årgang 98 og 99 som en del af holdfællesskabsaftalen med FHK, fordi vi som klub har vurderet, at de alle er så gode, at de kan gøre forskel på FHKs divisionshold i seniorhåndbold selv om de ”kun ”er U 18 drengespillere.
Hvis Trelde ikke havde valgt at stille certifikater til rådighed for FHK, ville det have betydet, at Kristoffer Frank ikke kunne ”hjælpe” på et seniorhold i FHK men således kun Trelde, mens han stadig var ungdomsspiller.

I fodbold betaler de store klubber normalt til de mindre klubber for den slags aftaler. Så godt er håndboldsporten desværre ikke organiseret i forhold til arbejdet med talentudvikling i dag, hvorfor FHK har fået Treldes spillere stilet gratis til rådighed. Trelde har som klub - med andre ord - stillet spillernes certifikater til rådighed kvit og frit.

Dygtige drenge
Seks af vores drenge har allerede haft deres debut for FHK i 1 division. Marcus Rahbek, Anders Sell, Frederik Skov, Joachim Vestergaard, Kristoffer Frank og Søren Sell. Samtidig har Simon Rold været en del af FHKs 2. divisions hold i den netop afsluttede sæson.

I Trelde Håndbold er vi stolte af, at det er lykkes for hele syv af vores drenge at markere sig på højt niveau qva vores talentstrategi, ligesom klubben er stolt af tre andre Trelde drenge – Kristoffer Vestergaard, Magnus Falborg og Daniel Pedersen, der alle begår sig på tophold i U 18 ligaen i andre klubber. For Kristoffers vedkommende endda med debut i herre ligaen til følge. Med fare for at skyde helt forbi – er der vist ikke så mange fortilfælde, hvor en lille landsbyklub leverer så mange spillere, der kan begå sig i seniorhåndboldelitemiljøer – nærmest fra dag 1.


Hvorfor ikke fortsætte holdfællesskabet?
Så hvorfor stoppe samarbejdet? Jo fordi vi som klubber ikke mere vil det samme. Og det har vi ikke villet i et års tid. FHKs ledelse krævede således i januar 2017 ændringer i den aftale, der var indgået for at fuldende samarbejdet i den sidste sæson.

Det talentkoncept og talentarbejde med de bedste unge drenge som var forankret hos U 18 træneren med reference til en fælles sportslig ledelse, ønskede FHK ændret.
I stedet for ville FHK indføre hvad de kaldte et ”Seniortalent set up” i egen klub og placere ansvaret for talentudvikling hos deres seniortræner, der refererede til FHKs bestyrelse.
For holdfællesskabet betød det samtidig, at der ikke længere skulle trænes i Bøgeskovhallen med U 18 drengene - som hidtil praktiseret gennem tre år, men nu kun i T. Hansen Arena.
FHKs krav til ændringer i aftalen foranledige først Nick Rasmussens exit som træner og talentansvarlig for vores U 18 og U 16 drenge med 2016-2017 sæsonens udgang – den træner som vi I Trelde - sammen med Kennet Jørgensen - havde bragt med ind i holdfællesskabet tre år tidligere – til at videreføre Keld Vestergaards arbejde med vores drenge og med en ambition om at Nick og Kennet skulle føre vores unge spillere ind i deres seniortid i FHK.

For Trelde som klub forsvandt incitamentet samtidig (med FHKs krav om nyt set up) - til et fælles talentsamarbejde, da man ikke længere skulle lede det – herunder videreudvikle det.
Bestyrelsen i Trelde besluttede sig i februar 2017 dog alligevel for at lade samarbejdet ”gå tiden ud” i stedet for at afbryde det et år før tid – alene ud fra en betragtning om, at det ville være ærgerligt at skille de drenge ad, der var bragt sammen med kun et år tilbage.

Set i bagklogskabens klare lys skulle Trelde havde forladt samarbejdet i foråret 2017 – for det der fulgte efter blev ej godt.

Som klub har vi måtte konstatere, at vi har mærket et stort sagn ved at vores mange U18 drenge og i perioder også U 16 drenge ikke er kommet i hallen i hverdagen, som tidligere, fordi træningen har været flyttet (permanent for U 18 drenge).
Den inspiration og betydning de har haft for miljøet generelt i årene forud – deres evne til at motivere andre børn og unge til at prøve kræfter med håndbold kan dårligt undværes i en lille klub som vores.
Måske er fraværet af vores ældste drenge ligefrem en medvirkende årsag til, at vi for første gang i mange år ikke lykkes med at etablere et U6-8 håndboldtilbud for de små – heller ikke selv om vi prøvede og bl.a. fik vores U 19 bronzemedaljevinder ved VM Marcus Rahbek til at komme en dag og vise sin medalje frem og spille håndbold med de små.
Det var en særlig dag for klubben – en af dem vi har behov for at have mange flere af – som vi i øvrigt har haft i tidens løb.

På talentdelen kunne vi ikke mere finde fælles fodslag i talentarbejdet.
Vi har i den sidste sæson i aftaleforløbet derfor ikke kunne videreføre vores tilgang til videreudvikling af attraktive håndboldmiljøer for unge, som vi satte i gang ved projektets start og har stået på mål for i de første tre år.
I stedet for har vi som bestyrelse på afstand kunne følge hvordan - et for os attraktivt håndboldmiljø - udvikle sig skævt og tabe niveau, hvor talentet ikke mere var i centrum for det der foregik.
En lang række Trelde spillere – men også Fredericia spillere - er i løbet af den forgangne sæson enten helt stoppet med håndbold eller har søgt andre græsgange. Det var præcis det modsatte vi i Trelde håbede at opnå ved at blive i holdfælleskabet for et år siden– da vi ”vendte det blinde øje til – og lod aftalen fortsætte.
Vi må derfor også konstatere, at vi til sidst simpelthen ville noget forskelligt - havde en forskellig tilgang til, hvordan ledere/trænere skulle håndtere et talentudviklingen af vores spillere.


Hvad kom der ud af det?
Da Trelde i 2014 indgik aftalen med FHK var det med en ambition om at videregive og implementere de tanker og ideer om talentudvikling i fredericiansk håndbold, der har været med til at bringe vores lille klub på Danmarkskortet som et attraktivt sted at spille håndbold gennem en flere årig periode. Og derved også være med til at understøtte en vision om at gøre Fredericia til et af Danmarks bedste steder at udvikle sit håndboldtalent som ung dreng/pige.
Samtidig ville vi selvfølgelig også gerne være med til at levere en gruppe af unge håndboldspillere, der kunne være med til at hjælpe FHK tilbage i ligaen i 2020.

Den sidste del af projektet har stadig gode forudsætninger for at lykkes i dag - heldigvis.
Mange spillere fra vores årgang 98 og 99 er – som omtalt - nu en del af FHKs seniortrup eller på vej til at blive det. Talentprojektet er til gengæld – på den måde som Trelde har ønsket at arbejde med det til gavn for fredericiansk håndbold, aflyst.

U 18 drengene fortsætter i Trelde i næste sæson – og nu med træning igen i egen hal.
Når en ny sæson begynder i løbet af april fortsætter en gruppe af vores U18 drenge på tværs af årgangene 00 og 01 med at spille håndbold i Trelde. Men også enkelte drenge i årgang 99, der egentlig bliver seniorer kommer til at være med.

De ønsker det selv. De har meddelt til bestyrelsen, at de har lyst til at være en del af det miljø, de er vokset op i.

For flere af disse unge bliver der tale om at komme tilbage i håndboldskoene efter et halvt til et helt års pause væk fra håndbolden, som ikke har været sjovt nok i det forgangne år til at holde på dem. Det bliver i første omgang i et set up med to ugentlige træninger i et socialt prioriteret fællesskab mellem drengene, som spillerne selv har valgt skal være sådan.

For ca. ti af vores allerbedste i årgang 98-99 er kursen til gengæld sat mod elitehåndbold på seniorplan. Vi ønsker dem fortsat held og lykke med håndboldeventyret på diverse ungdomslandshold på seniorhold i liga og/eller 1-2 division med FHK Håndbold.


Som bestyrelse er det vores håb, at U 18 drengenes kommende tilstedeværelse i træningslokalet igen kan bane vejen for et styrket klubmiljø og med muligheder for at flere små børn måske kan inspireres til at forsøge sig med håndbold.
Derfor kommer vi til i løbet af foråret også til internt at arbejde med at tilvejebringe det bedst mulige grundlag og set up for vores unge mennesker. Det kommer nok til at tage lidt tid – men vi skal nok blive klar til sæsonstart til august.

Godt forår – Bestyrelsen Trelde GI Håndbold


 
U-10 Pigerne havde en sjov,hyggelig og fed weekend til Tivolicup Friheden.

Det var en kæmpe succes både med det sociale og det sportslige.

Det var en weekend med masser af sjov,hygge og Tivoli Friheden tur.

Der udover kæmpede pigerne sig igennem hele weekenden med rigtig flot håndboldspil,

med sejre i alle kampene og endte i U10 pige finalen med en rigtig flot 2.plads og sølv.

Så derfor kæmpe stort tillykke til alle pigerne med 2.pladsen og sølvet i u10 rækken,

og tak til alle forældrene for støtten under kampene.

Tak for en fed weekend Hilsen Michael - Jacob - Lotte.

 
Partillecup
Tirsdag, 11. Juli 2017 12:15

TGI Håndbold hjem med fede håndboldoplevelser

Trelde Håndbold deltog for femte gang i træk i Partille Cup. Denne gang med to hold - U 18 drenge og U 14 piger.

Det blev nok engang en fantastisk tur med mange oplevelser for livet i selskab med håndboldspillere fra alle verdens kontinenter.


Treldes to hold gjorde det fint og nåede 8 delsfinalerne efter flot spil.  

Pigerne vandt deres pulje efter gode kampe mod norske og svenske hold. 5 kampe og 10 point blev det til. Pigerne vandt også over stærke Nodinge fra Goteborg i 16 dels finalen med 10-8. inden Hørning blev endestationen i 8 dels finalen, hvor pigerne tabte 8-13 efter 5-6 ved pausen. Desværre fik pigerne 5 udvisninger i 2. halvleg og det var for mange mod en stærk modstander, der strøg helt til tops og vandt Partille Cup. En anden lodtrækning til Treldes piger i 8 dels finalen kunne have bragt pigerne tæt på en finale.


Også drengene måtte strække våben i 8 dels finalen mod hjemmeholdet Sävehof fra Sverige. 10-15 lød cifrene. Men drengene havde grund til at ærgre sig. Det stod 7-7 ved pausen og TGI førte 10-9 med 10 minutter igen. Med et tidligt rødt kort i kampen til Jonas Jørgensen gav overarbejde til Treldes øvrige bagspillere, der ikke kunne skifte ud i resten af kampen. Og det det blev dyrt, da trætheden meldte sig og Sävehof præsterede 4 mål på fire minutter og vendte 9-10 til 13-10.
Men drengene leverede flotte kampe undervejs. Holdet kvalificerede sig som to`er fra puljen med 7 point for fem kampe efter sejre mod bl.a. Hammerby fra Sverige (19-11) mod portugiske Porte (17-12). I 16 delsfinalen mødte Trelde egyptiske Zohour som blev slået 23-13 i en flot spillet kamp.

 
U18 sejr og festlig afslutning
Torsdag, 06. april 2017 21:53

U18 drenge sluttede med storsejr under festlige rammer i Bøgeskovhallen

Fredericia-Treldes U18 drenge sluttede turneringen af med en sikker sejr over bundholdet Hørning. Resultatet blev 35-22 efter 17-12 ved pausen. Før kampen var der nogle flotte præstationer, der skulle fejres.
Treldes U12 piger blev hædret for den fornemme placering i AA rækken, som rakte til det bedste hold i Kreds 8. Pigerne fik overrakt en pokal samt medaljer til hver spiller. Herefter blev Fredericia-Treldes U18 drenge hold 2 hædret for deres fornemme indsats forrige weekend i Holstebro, hvor de blev jyske mestre. Fredericia-Treldes U18 drenge hold 1 blev fejret for 1. pladsen i 1. division og bestyrelsesmedlem i Trelde GI, Keld Vestergaard, der stod for taler og pokaloverrækkelser ønskede holdet held og lykke med  den forestående kamp om det jyske mesterskab for 1. division, hvor Fredericia-Trelde søndag den 23. april møder Esbjerg i thansen Arena. Efter at have fejret de nævnte hold var der fælles indløb til U18 kampen, hvor Treldes U 6-8 spillere løb ind sammen med U18 drengene.
Selve kampen bar tydelig præg af, at der ikke var noget på spil. Da gæsterne fra Hørning tillige var rækkens bundhold, der slet ikke kunne moblisere nogen form for modstand, blev kampen ikke den mest sindsoprivende, der er spillet i Bøgeskovhallen. Hjemmeholdet tog afstand fra kampens start og ved pausen var stillingen 17-12. I anden halvleg forsatte Fredericia-Trelde uden problemer med at score mål og det hele endte 35-23. For Fredericia-Trelde scorede Jonas Schou 12, Kristoffer Frank 8, Magnus Falborg 4, Anders Pedersen 4, Kristoffer Vestergaard 3, Oliver Skytte 2, Daniel Astrup 1, Anders Sell 1.

 
U16 drenge sluttede flot
Tirsdag, 04. april 2017 22:09

U16 drenge sluttede på en flot 2. plads
Fredericia-Treldes drenge sluttede på en flot 2. plads i 1. division, da holdet tirsdag aften i Bøgeskovhallen besejrede Vejle Idrætsefterskole med 26-24 efter 14-15 ved pausen. Det blev en meget lige kamp og derfor var der også spænding om resultatet til sidste fløjt. Hjemmeholdet kom bedst fra start og kunne ved stillingen 8-5 havde skabt et hul, men to oplagte chancer blev misbrugt og i stedet fik gæsterne udlignet til 8-8 og kunne også gå til pausen foran med 15-14. I anden halvleg skiftedes holdene til at være foran og 5 minutter før tid var stillingen 23-23. Fredericia-Trelde drengene havde forinden været inde i en dårlig periode, hvor de lavede en række tekniske fejl. Det overlevede de og på et solidt forsvarsspil lykkedes det at hive sejren hjem med resultatet 26-24. Der var gode præstationer fra blandt andet den hårdtskydende Jonas Madsen og den meget træfsikre fløj Alexander vestergaard. Fredericia-Treldes målscorere var Jonas Madsen 9, Alexander Vestergaard 5, Simon Bjerregaard 4, Christoffer Andersen 4, Jonas Jørgensen 3, Thomas Pedersen 1.

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 1 ud af 24
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk