SÆSON 2018 TENNISBANERNE ER KLAR.

Tennisbanerne (bane 2 og 3) er nu meldt spilleklar. Bestyrelsen har sat nettene op. Alle der har betalt kontingent kan nu booke spilletid.

Vi forventer at bane 1 (kunstgræsbanen) bliver spilleklar i uge 18.

Som sædvanlig er banerne lidt bløde her i starten, men kun flittigt brug gør dem bedre.

Nye medlemmer kan tilmeldes ved henvendelse til kassereren. Hans Jørn Hansen tlf. 23 72 09 60
mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Husk standerhejsning søndag, d. 6. maj kl. 10.00.

Bestyrelsen.

 
Booking af tennisbaner

Booking af spilletid sker på internetsiden: https://tgitennis.halbooking.dk/newlook/default.asp?f=skiftprefix

Det påhviler medlemmet selv at dokumentere sin bookning. Enten ved udskrift af bekræftelsesmail, eller via medbragt smartphone.

Bestyrelsen.

 
GENERALFORSAMLING

tirsdag den 13. marts 2018

 

Fremmøde: 5 bestyrelsesmedlemmer, 3 medlemmer og 1 Hovedbest.

 

 

 

DAGSORDEN / REFERAT

 

 

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Poul Hedmark, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2. Formandens beretning

Formanden Henrik Mygind fremlagde beretningen, som blev kort kommenteret og godkendt uden anmærkninger.

Beretningen er vedlagt originalreferatet.

 

3. Regnskab ved kassereren

Kassereren Hans Jørn Hansen fremlagde regnskabet, som med få kommentarer blev godkendt.

Originalregnskab underskrevet af bilagskontrollant og bestyrelse er vedlagt originalreferatet.

 

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg var Mogens Saabye og Erling Halvorsen.

Begge villige til genvalg, og blev valgt.

Steen Eriksen blev genvalgt som suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

 

6. Evt.         

Michael fra FU orienterede om diverse til tiltag i TGI.

 

Terrassen meget glat og foreslås malet og/eller pålagt kunstgræs.

Orientering om booking af baner via Globus Data new look.

 

Husk standerhejsning søndag den 6. maj kl. 10 og efterårshyggeturnering søndag den 2. september kl. 10.

Til sidst takkede dirigenten og formanden for god ro og orden.

 John  

Referatet godkendt

 

 
Nyt medlem

 

tennis002.jpg

Vore 3 baner ligger bag Bøgeskovhallen i Bøgeskov.


Afdelingen råder over 2 grusbaner der er spilleklar fra ca. 1. maj til midt i oktober afhængigt af vejret, og 1 kunstgræsbane, der kan spilles på året rundt, når vejret tillader det. Kunstgræsbanen må ikke benyttes i frostvejr.

 

Spilletiden på banerne er 90 min. inkl. klargøring (fejning og vanding). Kunstgræsbanen skal kun fejes efter brug.


Booking sker via internettet på adressen
https://tgitennis.halbooking.dk/newlook/default.asp?f=skiftprefix


TGI tennis har meget lave kontingenter og gode familierabatter.

Vi er i øjeblikket meget få medlemmer i tennisafdelingen, så det er nemt at finde spilletid.

I en underafdeling af tennis råder vi over 4 petanquebaner. Information om medlemskab af petanque rettes til: Ole Laursen Berberisvej 11 Egeskov tlf.: 28 62 76 12


Yderligere oplysninger eller spørgsmål om tennisafdelingen fås ved henvendelse til kassereren Hans Jørn Hansen på tlf. 23 72 09 60 eller på mail: 
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  Eller hos et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 


topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk