TGI Håndbold Badminton Gymnastik Fodbold Tennis Multibanen Vandrefuglene Padel Hovedbestyrelsen Sponsorer Trelde GI på Facebook


Trelde Gymnastik- og Idrætsforening

TGI - Trelde Gymnastik- og Idrætsforening

TGI er en idrætsforening, der samler flere idrætsgrene under én - alle med Bøgeskovhallen og de fantastiske udendørsfaciliteter som omdrejningspunkt.

Den daglige drift varetages af frivillige personer, der alle brænder for deres aktivitet og for at sikre, at lokalområdet har en velfungerende idrætsforening med relevante tilbud.
TGI's ledelse varetages af et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse. Medlemmerne vælges på forårets generalforsamling.
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalgets medlemmer og formanden for hver underafdeling.
De enkelte underafdelingers aktiviteter, bestyrelser og kontaktpersoner fremgår af afdelingernes sider.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i TGI.

Sammen er vi stærkere!


Datoer for generalforsamlinger 2024

13.03.24 kl. 20:00 – TGI Badminton – Bøgeskovhallen
19.03.24 kl. 19:00 – TGI Tennis – Klubhuset v. tennisbanerne
20.03.24 kl. 19:00 – TGI Fodbold – Bøgeskovhallen
20.03.24 kl. 19:30 – TGI Håndbold – Bøgeskovhallen
08.04.24 kl. 19:00 – TGI Gymnastik – Bøgeskovhallen
23.04.24 kl. 19:30 – TGI Hovedbestyrelse

TGIBLADET

TGI Bladet januar 2024


ROYAL RUN

Info om RoyalRun 2024TGI