JOBOPSLAG

Billagskontrollant søges.
I Trelde GI søger vi en person, der vil assistere vores bilagskontrollant.
Som bilagskontrollant skal du i samarbejde med foreningens anden bilagskontrollant følge op på /kontrollere, at der er sammenhæng mellem Trelde GI bilag og det i regnskaberne bogførte.
Kom glad og for yderligere spørgsmål

kontakt venligst næstformand Paul Lillelund 3131 8044

 
Sponsoraftale

Kære beboer i Trelde området.

Trelde GI har indgået en samarbejdsaftale med SPORTMASTER Fredericia.

Sponsoraftalen betyder, at for hver 100 kr du handler i SPORTMASTER Fredericia, så støttes din lokale sportsklub, Trelde GI med 5 kr.

Princippet er enkelt - jo mere du handler - desto flere sponsorkroner optjener du til Trelde GI.

Sådan støtter du:

 1. 1.Du (din familie) skal være medlem i Klub SPORTMASTER.
 2. a.Er du ikke medlem, da skal du blot tilmelde dig Klub SPORTMASTER
  1. 2.Tilmeld dig SPORTMASTER Lokal Sponsorordning og angiv, at du ønsker at støtte TGIF (Trelde GI)
  2. 3.Når du handler i SPORTMASTER Fredericia går 5 % af dine samlede køb til sponsering af nyt spilletøj og træningsudstyr til TGI
  3. Det er kun muligt at tilmelde sig i SPORTMASTER butik Fredericia.

Det tager kun få minutter at tilmelde sig ordningen.

Så tilmeld dig nu og vær med til at skabe endnu bedre forhold samt sportsglæde i dit lokalområde.

Vi håber at alle vil støtte op om denne fordelagtige ordning og støtte sporten i dit LOKALOMRÅDE

Med venlig hilsen

Trelde GI og SPORTMASTER Fredericia

 
Referat Hovedgeneralforsamling
 1. 1.Valg af dirigent – Claus Petersen
 2. 2.Hovedformandens beretning – Kan læses i TGI Bladet
  1. a.Spørgsmål til stormødet, hvad kom der ud af det.
  2. b.Kort fremlæggelse af udviklingsgruppen ved Paul Lillelund
 1. 3.Forelæggelse af regnskaber
  1. a.Hovedkassen
   1. i.Der mangler et sammenlignings grundlag – 2016 ønskes oplyst. Skal være gældende for alle regnskab.
   2. ii.Der mangler en generalforsamlings valgt bilagskontrollant.
  2. b.TGI Bladet
   1. i.Positivt resultat
  3. c.TGI idrætsfond
   1. i.Vi har støttet de forskellige underafdelinger i løbet af 2017.
  4. d.TGI rejselegat
   1. i.Ikke de store udsving her.
  5. e.TGI Teltet
   1. i.Der mangler 200.000 i regnskabet, som vi har udlånt til hallen for brug af taget. Dette har ikke før fremgået af regnskabet, så dette er ikke blevet godkendt.
 1. 4.Behandling af indkomne forslag
  1. a.Ingen forslag
 1. 5.Valg til forretningsudvalget. På valg er:
  1. a.Andreas Thoustrup (ønsker genvalg)
   1. i.Genvalgt
  2. b.Claus Petersen (ønsker genvalg)
   1. i.Genvalgt

Derudover er følgende indvalgt:

 1. c.Bestyrelsesmedlem – Paul Lillelund valgt ind for 2 år.
 2. d.Bestyrelsesmedlem – Lise Christensen valgt ind for 1 år.
 3. e.2 suppleanter (for 1 år) – Claus Petersen valgte efter konstitueringen, at blive suppleant med ansvar for sponsor, da FU kun består af 4 medlemmer.
 4. f.Bilagskontrollant & Bilagskontrollant suppleant – ingen valgt.

 

 1. 6.Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år)
  1. a.Generalforsamlingen pålægges at finde bilagskontrollant og bilagskonsulent suppleant. Hvis de ikke findes, skal dette købes f.eks. ved DGI.
 1. 7.Eventuelt
  1. a.Arbejdsgruppen: Har færdiggjort deres arbejde og kommer med et oplæg til den nye Hovedbestyrelse.
  2. b.Sponsoraftale: Vi har afsluttet samarbejdet med sport24, og i stedet indgået at samarbejde med Sportsmaster.

Efter generalforsamlingen blev vi konstitueret, og det ser ud på følgende måde:

-       Formand – Michael Kristiansen

-       Næstformand – Poul Lillelund

-       Kasserer – Andreas Thoustrup

-       Sekretær – Lise Rosendahl Christansen

-       1. Suppleant (Sponsoransvarlig / TGI Blad ansvarlig) – Claus Petersen

-       2. Suppleant – Ingen valgt.

 
Referat af stormøde søndag den 14. januar 2018 – kl. 11:00

1.Velkomst

 1. a.Michael præsenterer HB og byder velkommen
 2. 2.Status på Trelde GI
  1. a.Vi er PT 3 i forretningsudvalget. Og 8 i Hovedbestyrelsen.
  2. b.Den ene i FU trækker sig til dette års generalforsamling. Derfor er der kun 2 medlemmer fremadrettet, som er for lidt.
  3. c.Vi har i FU lukket 1 underafdeling, TGI Skytter og 1 underafdeling har trækket sig, TGI Bueskydning.
  4. d.Generelt en tilbagegang i mere eller mindre grad. Kun tennis holder på deres medlemmer.
  5. e.Vi har forsøgt at afholde en julekonkurrence,
  6. f.TGI’s Hovedbestyrelse har givet tilskud og tilsagn om tilskud til underafdelingerne.
  7. g.Vandrefuglene er en lille afdeling, som går fremad, de mødes 1 gang hver 14. dag til gåtur arrangeret af medlemmerne.
 3. 3.Trelde GI – Forretningsudvalg – arbejdsopgaver for kommende medlemmer.
  1. a.Andreas fortæller om de tre stillinger som TGI søger.
   1. Næstformand
   2. Sekretær
   3. Sponsoransvarlig
  2. b.Claus fortæller lidt om TGI bladet.
 4. 4.Dialog om fremtiden.
  1. a.Hvordan får vi nye FU medlemmer?
   1. Andreas fortæller ligt om hvad vi har gjort indtil
   2. Jakob: det er for meget Facebook. Gør det mere samlet! Hvem får ikke TGI bladet? Er det fremtiden? Det er i hvert fald nutiden.
   3. Bettina: Samlæsning mellem andre foreninger (Bredstrup - Pjedsted)
   4. Thomas: Eliten frem for bredden. Hvad skal vi satse på? Træning må ikke overlappe. Det må ikke gå ud over de børn, som bare gerne vil være med.
  2. b.Hvad sker det uden nye FU medlemmer, vi har 3 forslag.
   1. Forslag 1: FU og underafdelinger lukker. Man laver 1 stor organisation.
   2. Forsalg 2: FU lukker og HB overtager FU opgaver.
   3. Forslag 3: FU lukker, underafdelinger bliver selvstændige klubber.
  3. c.Diskussion:
   1. Det virker som om der er mange afdelinger, tager vi hinandens medlemmer?
   2. Allan: Vi skal have en diskussion, om hvad vores forventer er? Vi skal gøre det attraktivt, at komme til hallen. Palle (Halbestyrelses formand): Vi står for bygningsmassen. Dart er skabt af bestyrer af hallen. E-sport er ligeledes en afdeling som ikke er en del af TGI.
   3. Jakob: Vi skal hele tiden udvikle i stedet for vente på medlemmer, så ender vi at afvikle.
   4. Emil: Det er nemmere at skaffe frivillige / forældre, hvis kræfterne ikke skal bruges på bestyrelsesarbejder.
   5. Heike: Skal vi lave et samarbejde med lokalrådet? Vi har en mand siddende i lokalrådet, som FU har kontakt med. Vi skal lære af dem som får succes, vandrefuglene skal eventuelt have dem.
   6. Sara: Det skal være et samlingspunkt, det skal gøre attraktivt.
   7. Line: Det er de samme børn, som går til alt. Vi skal tænke bredt.
   8. Dennis: Ved halbestyreren, hvilke problemer TGI oplevet.
   9. Line: Vi skal anerkende vores cafeteria. De gøre et stort stykke arbejde for vores lokalområde.
   10. Jakob: Vi skal muligvis inddrive andre foreninger i området. F.eks. FDF
   11. Thomas: Hvorfor er der stævner i andre haller hvor TGI er ansvarlig. TGI har ikke meldt sig på banen for at være stævneansvarlig.
   12. Vandrefuglene, skal have et senior kontingent. Og så skal småforeningen, være en del af TGI. Det er ildsjæle, som gerne vil udvikle, men ikke har lyst til at sidde i en bestyrelse.
   13. Christina: Hvis der kommer nye medlemmer til FU, får de nye medlemmer en slags oplæring? – Det vil vi rigtigt gerne forsøge.
   14. Allan: Kan det tænkes at vi skal lave udvalg/hjælpegrupper, så man er flere om samme opgave? Det kunne sagtens være en mulighed.
   15. Jakob: Et udvalg vil være rigtigt godt når vi snakker sponsor.
   16. Bettina: DGI har mulighed for at udvikle foreningsarbejdet. Lokalrådet kan være en løsning fremadrettet. Der har altid være krig mellem afdelinger. Det skal vi se ud over. Vi afholde f.eks. fælles juleafslutning, men vi kan arbejde videre.
   17. Heike: VI sidder i dag 40 ud af 3-4 landsbyer
   18. Jannie: Det lyder ikke attraktivt at være en del af TGI FU.
   19. Allan: Arbejdsgruppe / styregruppe, hvad vil vi fremadrettet.
   20. Lone: Inden vi går ud herfra skal laves 2 arbejdsgrupper:
    1. 1.Hvordan udvikler vi TGI – Miljø, kultur og fællesskab.
    2. 2.Hvordan får vi medlemmer i FU/strukturæ
    3. Skal vi lave et samarbejde mellem TGI bladet og menighedsrådet bladet.
 5. 5.Afslutning
  1. Peter FRDB: Kom med den gode historie, det kan være små historier, billeder. Vi kan ikke skrive om ting vi ikke ved.
  2. Bettina: Vi skal rose TGI bladet.

FU siger tak for fremmødet, der var omkring 40 deltager til mødet. Husk alle at Generalforsamlingen for Hovedbestyrelsen er mandag den 30.04.18 kl. 19:00 – 21:00

 
u18 drenge
Tirsdag, 07. november 2017 22:03
Vanvittig vigtig kamp for Fredericia-Treldes U18 drenge på søndag i Bøgeskovhallen
 
På søndag er Bøgeskovhallen for første gang i denne sæson vært for Fredericia-Treldes kampe i U18 og U16 drenge.
Hovedkampen er uden tvivl opgøret i U18 drenge, hvor Esbjerg kommer på besøg. En livsvigtig kamp, som Fredericia-Trelde er pisket til at vinde, hvis forhåbningerne om en plads i U18 Ligaen efter jul skal gå i opfyldelse. Og det er faktisk ikke nok at vinde. Hjemmeholdet skal helst være bedre indbyrdes mod vestjyderne og det kræver en sejr på mindst 4 overskydende mål, da Fredericia-Trelde i lørdags tabte 22-25 i Esbjerg. Det er en helt uvant situation for en del af Fredericia-Treldes spillere, der har vundet flere danmarksmesterskaber i deres håndboldkarriere. Men det har været op ad bakke i denne sæson. Heldet og marginalerne har ikke været med og holdet har virkelig fået kniven for struben før denne match. Der er to puljer i 1. Division med hver 6 hold. Nr. 1 og 2 i hver pulje kommer direkte i U18 ligaen efter jul. Nr. 3 og 4 spiller kvalifikation med en kamp på neutral bane om de sidste to pladser. Situationen er præcis den, at den øjeblikkelige 5.plads ikke engang rækker til et kvalifikationsspil. 4 pladsen indtages i øjeblikket af Esbjerg, der har to point mere end Fredericia-Trelde. 
Så alle mand af huse. Mød op i Bøgeskovhallen for at bakke op om vores lokale helte. Der er kampstart kl. 14.00.
Håndboldsøndagen begynder kl. 11.00, hvor U16 drenge i 1. Division tager imod Vejle Idrætsefterskole. Kl. 12.30 er det U16 drenge 2. Division, der møder Vojens Idrætsefterskole. Kl. 14.00 som nævnt U18 drenge mod Esbjerg og kl. 13,30 slutter U18 drenge 2. Divisio af med kamp mod Saxburg.
 
Referat ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i TGI Hovedbestyrelse
Torsdag den 14. september kl. 19:30

Dagsordnen til den ekstraordinære generalforsamling.
Valg af dirigent.
- Morten Bialaska Jeppesen
Afstemning om vedtægtsændring i vedtægterne omhandlede TGI Hovedvedtægter §16.
- Stk. 6: En underafdeling kan kun opløses på et ekstraordinært hovedgeneralforsamling.
- Stk. 7: En underafdelings materialer samt indestående på kontoer tilfalder TGI’s
Hovedkasse ved opløsning.
- Stk. 8: Medlemmers indestående i depot, tilbagebetales medlemmet, dog er
kontingentet tabt.
Fremlæggelse af TGI Skytteforening regnskaber for 2017.
- TGIs hovedbestyrelse har solgt våbnene til Østjysk Pistol skydeklub og Vingsted Skyttebutik.
- Der er ingen regnskaber - der er kun indestående:
- Overført fra konto: kr. 29.812,38
- Salg af våben: Østjysk Pistolskydeklub: kr. 6.000,-
- Salg af våben: Vingsted: kr. 5.000,- (Minus et skyldigt beløb kr. 2.709,5)
Diskussion om fremtiden af TGI Skytteforening.
- Michael forklarer situationen, hvad er der sket, og hvorfor TGI har reageret som de har.
- Frans spørger direkte om TGIs Hovedbestyrelse kun arbejder på, at afvikle TGI Skytteafdeling,
det gør TGIs hovedbestyrelse ikke. Hvis vi må, vil TGI gerne arbejde for en Skytteforening, som
har medlemmer som har våben tilknyttet.
- Hvis der er medlemmer som vil træde ind i TGI Skytteforening, vil TGI Hovedbestyrelse gerne
undersøge mulighederne for forsat at have en Skytteforening.
- Afklaring på situationen: Der kan ikke skaffes en ny bestyrelse. Kan TGIs hovedbestyrelse
accepterer en sovende afdeling.
Poul (Tidligere formand Bøgeskov Hallen) forslag: Kan vi nedsætte en arbejdsgruppe bestående af
tidligere medlemmer af TGI Skytteafdeling samt TGI Hovedbestyrelse.
Denne arbejdsgruppe består af. Frans Møller Sørensen - Michael Skals Kristiansen.
- Hvis ikke arbejdsgruppen finder en løsning TGI Skytterne og TGIs Hovedbestyrelse kan
accepterer, kan TGIs Hovedbestyrelse vælge at lukke TGI Skytteafdeling på et TGI
Hovedbestyrelsesmøde. Hvis det ender med en lukning, skal TGI Skytteafdeling opgøres og
skyldige beløb i depot tilbagebetales Skytterne. Dette opgøres af TGIs Hovedkasserer.
Afklaring og diskussion om fremtiden af TGI Bueskytteforening.
- Har den nye foreningen Treldenæs Bueskydningsforeningen vedtægter og en
- Michael Sønderskov - Tidligere formand for SIF (Jurist)
Valg af manglende FU medlem.
- Ingen valgt
Behandling af indkomne forslag.
- Ingen
Eventuelt.
- Hvor er alle TGI Skytteforeningen materialer (ammunition, skydeskiver, våbenskabe,
våbenholder) - Alt dette har Klaus fjernet (TGI registreret våben samt 1 våbenskab) er efterfundet
blevet fundet.
1

 
Hovedgeneralforsamling TGI 2017

Torsdag d. 27. April 2017 kl. 19.00 i Bøgeskovhallen.

Referat:

 1. 1.Valg af dirigent
  1. a.Jim (Hallen)
  2. b.Generalforsamlingen er lovlig indkaldt
 1. 2.Hovedformandens beretning
  1. a.Bueskydning har valgt at melde sig ud, det er meget ærgerligt. Deres midler skal føres tilbage til TGI og her er det blevet besluttet at de skal være låst i 2 år til en mulig ny bueskydnings forening.
  2. b.Skytte foreningen er lukket, deres våben er opmagasineret på Ryes Kaserne. TGI skal afklare hvad der skal ske, det kommende på.
  3. c.Der er indgået en ny sponsoraftale med Sport24 og Adidas. Dvs. at TGI fremadrettet skal spille i Adidas.
  4. d.Fremadrettet skal vi blive mere 1 forening. Muligvis betaler man 1 kontingent og så må man gå til det alle aktiviteter.
 1. 3.Forelæggelse af regnskaber
  1. a.Hovedkassen
   1. i.Et lille overskud når man tager i betragtning, at der er hensat midler til at ryde op efter skytteafdelingen.
 2. b.TGI Bladet
  1. i.Sidste år var der underskud, da nogle af vores sponsor ikke har betalt.
  2. ii.Det skal der gøres noget ved. Oprydning i sponsor til bladet.
 3. c.TGI idrætsfond
  1. i.Der har ikke være nogle udbetaling sidste år.
 4. d.TGI rejselegat
  1. i.Her må vi kun uddelegerer en hvis % del hvert år.
 5. e.Regnskabet for år 2016 er godkendt på betingelse af, at regnskabet bliver godkendt og underskrevet af en bilagskontrollant.
 1. 4.Behandling af indkomne forslag
  1. a.Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen ang. Bilagskontrollant.
   1. Hvis teksten ændres til:

§11
STK 4:
Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. Kan der ikke vælges en bilagskontrollant på foreningens hovedgeneralforsamling, gives der godkendelse til, at forretningsudvalget køber ekstern hjælp. Udgifterne til sådanne en hjælp fordeles på underafdelingerne. Hvordan disse udgifter fordeles bestemmes af hovedbestyrelsen.   

 1. 1.Vedtægtsændringen er godkendt.
 1. 5.Valg til forretningsudvalget. På valg er:
  1. a.Kim Ankersen Strøm (ønsker ikke genvalg)
   1. Ingen valgt
 2. b.Michael Søndergaard (ønsker ikke genvalg)
  1. i.Michael Skals Kristiansen
 3. c.2 suppleanter (for 1 år)
  1. i.Bettina Andersen (valgt)
  2. ii.Karina Absolnsen (valgt)

-          Generalforsamlingen giver hovedbestyrelsen tilladelse, til at søge efter et ekstra medlem til forretningsudvalget.

 1. 6.Konstituering af forretningsudvalg (alle poster besættes for 1 år)
  1. a.Formand
  2. b.Næstformand
  3. c.Kasserer
  4. d.Sekretær

-          Forretningsudvalget konstituerer sig på førstkommende FU møde.

 1. 7.Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år)
  1. a.Ingen valgt – generalforsamlingen giver forretningsudvalget tilladelse til at søge efter en bilagskontrollant.
 1. 8.Eventuelt
  1. a.Der er kommet nye tøjprøver, som hænges op i cafeteriet.

 

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 1 ud af 17
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk