Kanon fed fredag

For 6 år siden blev den sidste kanon fed fredag afholdt af TGI Gymnastik.
Nu er tiden inde til at vi igen skal have Kanon fed fredag 2017!
Kanon fed fredag afholdes d. 29. Sep til d. 30. Sep. 2017
Hvad er kanon fed fredag? Det er et socialt og aktivt arrangement for 3, 4, 5 og 6 klassetrin.
Børnene/de unge mødes fredag hvor de skal spise sammen, derefter vil der være aktiviteter.
De der vil bliver og overnatter og næste morgen afsluttes med morgenmad, hygge og selvfølgelig fælles oprydning.
Vi I TGI gymnastik vil gerne bidrage til at der skabes fællesskab og sammenhold omkring vores børn/unge.
Alt dette kræver dog også nogle frivillige forældre/voksne.
Så sæt kryds i kalenderen for jeres børn og for jer som frivillige.
Håber vi i fællesskab kan få genskabt kanon fed fredag som en fast tradition til glæde for vores børn og sogn.
Venlig hilsen TGI Gymnastik
For yderlige spørgsmål eller ideer til sponsorer, kontakt da Line Ramsgaard 23485928

 
Hovedgeneralforsamling TGI 2017

Torsdag d. 27. April 2017 kl. 19.00 i Bøgeskovhallen.

Referat:

 1. 1.Valg af dirigent
  1. a.Jim (Hallen)
  2. b.Generalforsamlingen er lovlig indkaldt
 1. 2.Hovedformandens beretning
  1. a.Bueskydning har valgt at melde sig ud, det er meget ærgerligt. Deres midler skal føres tilbage til TGI og her er det blevet besluttet at de skal være låst i 2 år til en mulig ny bueskydnings forening.
  2. b.Skytte foreningen er lukket, deres våben er opmagasineret på Ryes Kaserne. TGI skal afklare hvad der skal ske, det kommende på.
  3. c.Der er indgået en ny sponsoraftale med Sport24 og Adidas. Dvs. at TGI fremadrettet skal spille i Adidas.
  4. d.Fremadrettet skal vi blive mere 1 forening. Muligvis betaler man 1 kontingent og så må man gå til det alle aktiviteter.
 1. 3.Forelæggelse af regnskaber
  1. a.Hovedkassen
   1. i.Et lille overskud når man tager i betragtning, at der er hensat midler til at ryde op efter skytteafdelingen.
 2. b.TGI Bladet
  1. i.Sidste år var der underskud, da nogle af vores sponsor ikke har betalt.
  2. ii.Det skal der gøres noget ved. Oprydning i sponsor til bladet.
 3. c.TGI idrætsfond
  1. i.Der har ikke være nogle udbetaling sidste år.
 4. d.TGI rejselegat
  1. i.Her må vi kun uddelegerer en hvis % del hvert år.
 5. e.Regnskabet for år 2016 er godkendt på betingelse af, at regnskabet bliver godkendt og underskrevet af en bilagskontrollant.
 1. 4.Behandling af indkomne forslag
  1. a.Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen ang. Bilagskontrollant.
   1. Hvis teksten ændres til:

§11
STK 4:
Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. Kan der ikke vælges en bilagskontrollant på foreningens hovedgeneralforsamling, gives der godkendelse til, at forretningsudvalget køber ekstern hjælp. Udgifterne til sådanne en hjælp fordeles på underafdelingerne. Hvordan disse udgifter fordeles bestemmes af hovedbestyrelsen.   

 1. 1.Vedtægtsændringen er godkendt.
 1. 5.Valg til forretningsudvalget. På valg er:
  1. a.Kim Ankersen Strøm (ønsker ikke genvalg)
   1. Ingen valgt
 2. b.Michael Søndergaard (ønsker ikke genvalg)
  1. i.Michael Skals Kristiansen
 3. c.2 suppleanter (for 1 år)
  1. i.Bettina Andersen (valgt)
  2. ii.Karina Absolnsen (valgt)

-          Generalforsamlingen giver hovedbestyrelsen tilladelse, til at søge efter et ekstra medlem til forretningsudvalget.

 1. 6.Konstituering af forretningsudvalg (alle poster besættes for 1 år)
  1. a.Formand
  2. b.Næstformand
  3. c.Kasserer
  4. d.Sekretær

-          Forretningsudvalget konstituerer sig på førstkommende FU møde.

 1. 7.Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år)
  1. a.Ingen valgt – generalforsamlingen giver forretningsudvalget tilladelse til at søge efter en bilagskontrollant.
 1. 8.Eventuelt
  1. a.Der er kommet nye tøjprøver, som hænges op i cafeteriet.

 

 
Vedtægtsændring:

Nuværende tekst

§11.

STK. 4:

Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. 

Forslag:

§11

STK 4:

Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. Kan der ikke vælges en bilagskontrollant på foreningens hovedgeneralforsamling, gives der godkendelse til, at forretningsudvalget køber ekstern hjælp. Udgifterne til sådanne en hjælp fordeles på underafdelingerne. Hvordan disse udgifter fordeles bestemmes af forretningsudvalget.   

 
Gymnastikafdelingen søger instruktør til spinning

 

Poul Erik Vi må desværre tage afsked med foreningens gode spinning instruktør Poul Erik med udgangen af denne sæson – derfor søger vi en ny instruktør til starten af den nye sæson (fra begyndelsen af september 2017).
   
Er du interesseret? Så tag en snak med Lene Adamsen, telefon 2720 8570 eller e-mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .


 
Conventus

logo

Kære alle TGI’er

Nu nærmer den nye sæson sig og dermed også jeres tilmeldinger via vores medlemssystem conventus. Jeg har, over de sidste par måneder, ryddet op i vores medlemsdatabase og kunne konstatere, at der desværre var medlemmer, der var registreret flere gange. Og det er slet ikke nødvendigt J Når man skal melde sig på et hold og i forvejen har været meldt til i TGI, uanset afdeling, så findes man i databasen. Derfor, hvis man ikke kan huske sin adgangskode (det kan jeg aldrig!) så bed om at få sendt en ny på SMS. Det tager 2 sek og sparer mig for en masse arbejde. Og hvis der er I har spørgsmål til tilmelding som de enkelte afdelinger måske ikke kan svare på, så skriv en mail på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og så finder vi ud af det.

Download drejebog til Conventus her>>>

Rigtig god sæson J

 
Referat Generalforsamling

1.Valg af dirigent - Andreas thoustrup er valgt

2. Hovedformandens beretning (se bilag) - karina A stiller spørgsmålstegn ved om skydning kan betale regningen, da vi ikke har set noget regnskab fra dem. Tages op igen under evt.

3. Fremlæggelse af regnskaber – regnskabet er godkendt

4. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalget – chalotte modtager ikke genvalg, Claus modtager genvalg, Andreas stiller op. Claus og Andreas er valgt ind. Suppleanter karina og Bettina fortsætter.

6. Konstituering af forretningsudvalg (alle poster besættes for 1 år) – gøres efter mødet

7. Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år) – ingen melder sig. Bestyrelsen kan finde 2 personer på et senere tidspunkt.

8. Eventuelt
Heike – kan man spare ved at kører hjemmesiden direkte fra conventus? Vi vil gerne arbejde videre med ideen.
Børneattester – kontakt Michael hovedkassere for at få udleveret nemid
Der skal være en ansvarlig for børneattester for at sikre at alle afdelinger indhenter attesterne
Kunne man lave et fælles møde for alle kassererne? Så alle er med på hvad der skal foregå i det kommende år.
Savner at vi er en forening. Vi skal samarbejde mere på tværs af afdelingerne. Nytænkning – idræt på tværs, fællesmøder m. Foredrag, fælles hold med andre foreninger, samarbejde med skolen...
Byggegruppen – hvor står vi? Vi mangler penge. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med at samle penge ind til projektet.

Hvis skydekælderen skal bruges til spinning eller andet fitness, skal udluftningen være i orden. Kim mener det er som det skal være. Evt. Flytte unge miljøet i kælderen og spinning i mødelokale 2+3.

Der er ikke flere kommentarer til skydning og regning

 
Har du foreningshjertet på rette sted?

Så er det netop dig vi mangler! 

Gymnastikafdelingen skal inden længe i gang med at planlægge den kommende sæson, og vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har interesse/lyst til at vores børn, unge og ældre har mulighed for at bevare nogle sunde fritidsinteresser.

I gymnastikafdelingen vil vi gerne kunne tilbyde nogle forskellige hold, der gerne skulle tilgodese såvel børn som voksne i Vejlby sogn og omegn.
Derfor har vi behov for instruktører og hjælpetrænere, både til nye og eksisterende hold.
Går du med spændende idéer og gerne vil starte noget helt specielt, så lytter vi gerne – det kunne også være du kender nogle, der har.

Vi glæder os meget til at høre fra dig - kontakt fra bestyrelsen:
Lene Adamsen 2720 8570 eller via mail på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller
Heike Lauth Svendsen 2383 0233 eller via mail på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

DEL MEGET GERNE DETTE OPSLAG I JERES NETVÆRK! Tak 

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 1 ud af 17
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk