TGI Håndbold Badminton Gymnastik Fodbold Tennis Multibanen Vandrefuglene Padel Hovedbestyrelsen Sponsorer TGI på Facebook


Trelde GI

Trelde Gymnastik- og Idrætsforening

TGI en paraply-idrætsforening, der repræsenterer flere forskellige idrætsgrene under TGI.

TGI´s daglige drift varetages af frivillige personer, der alle brænder for, at lokalområdet har en velfungerende idrætsforening.

TGI´s ledelse varetages af et Forretningsudvalg, FU og en Hovedbestyrelse, HB. Medlemmerne vælges på forårets generalforsamlinger.

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalgets medlemmer og formanden for hver underafdeling.

De enkelte underafdelingers bestyrelser og kontaktpersoner fremgår på de respektive afdelingers informationssider.Datoer for generalforsamlinger 2024

13.03.24 kl. 20:00 – TGI Badminton – Bøgeskovhallen
19.03.24 kl. 19:00 – TGI Tennis – Klubhuset v. tennisbanerne
20.03.24 kl. 19:00 – TGI Fodbold – Bøgeskovhallen
20.03.24 kl. 19:30 – TGI Håndbold – Bøgeskovhallen
08.04.24 kl. 19:00 – TGI Gymnastik – Bøgeskovhallen
23.04.24 kl. 19:30 – TGI HovedbestyrelseVedtægter

Afdelingsvedtægter

HovedvedtægterForretningsudvalg

Formand: Paul Lillelund
formand@treldegi.dk

Sekretær: Andreas Thoustrup
sekretaer@treldegi.dk

Kasserer: Ole Peter Buch
kasserer@treldegi.dk

Bestyrelsesmedlem:Karina Evers Jørgensen
bestyrelsesmedlem@treldegi.dk
Trelde GI på Facebook